مدیسه

تمام کدهای تخفیف فروشگاه آنلاین مدیسه را در این قسمت می توانید ملاحظه کنید و بصورت رایگان از آنها استفاده کنید.

 

15درصد تخفیف همه محصولات مدیسه۱۵% تخفیف
۱۵درصد تخفیف همه محصولات مدیسه
پوشاکلوازم بهداشتیلوازم شخصیمواد غذایی و تنقلات
۱۵درصد تخفیف همه محصولات مدیسه
ALLTAV15
Valid until ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
20% تخفیف مدیسه برای لوازم آرایشی۲۰% تخفیف
۲۰% تخفیف مدیسه برای لوازم آرایشی
لوازم بهداشتی
۲۰% تخفیف مدیسه برای لوازم آرایشی
CO20
Valid until ۱۳۹۷/۰۵/۱۹
۲۵ هزار تومان تخفیف۲۵۰۰۰ تومان
۲۵ هزار تومان تخفیف
پوشاکلوازم بهداشتی
برای سبدهای بالای ۱۲۰هزار تومانی
۳TAV2012001
Valid until ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
15% تخفیف مدیسه۱۵% تخفیف
۱۵% تخفیف مدیسه
پوشاکلوازم بهداشتیمواد غذایی و تنقلات
۱۵% تخفیف مدیسه ویژه تولد سه سالگی مدیسه
۳TAV1501
Valid until ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
50هزار تومان تخفیف مدیسه۵۰۰۰۰ تومان تخفیف
۵۰هزار تومان تخفیف مدیسه
پوشاکلوازم بهداشتی
برای سفارشهای بالای ۳۰۰هزار تومان
TABESTOON50
Valid until ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
15درصد تخفیف مدیسه۱۵% تخفیف
۱۵درصد تخفیف مدیسه
پوشاکلوازم بهداشتیلوازم شخصی
۱۵% تخفیف خرید بدون محدودیت
QoK_Modiseh
Valid until ۱۳۹۷/۰۴/۲۵
30هزار تومان تخفیف مدیسه۳۰۰۰۰ تومان تخفیف
۳۰هزار تومان تخفیف مدیسه
پوشاکلوازم بهداشتیلوازم شخصی
برای سبدهای بالای ۱۵۰هزار تومان
FETR30
Valid until ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
50هزار تومان تخفیف مدیسه۵۰۰۰۰ تومان تخفیف
۵۰هزار تومان تخفیف مدیسه
پوشاکلوازم بهداشتیلوازم شخصی
*۵۰ هزار تومان تخفیف*برای سبدهای خرید ۲۰۰ هزار تومانی و بیشتر*بدون محدودیت خرید اول
MODISEH50
Valid until ۱۳۹۷/۰۳/۲۵